Zde zamluvit
Arberland Bayerischer Wald
Silberberg bei Bodenmais
Scroll down

Silberberg – historický důl (důlní skanzen) otevřený pro veřejnost u obce Bodenmais

Popis:

Zažijte fascinující svět v podzemí dolu. 600 m dlouhá štola "Barbarastollen" vás zavede hluboko do podzemí dolu Silberberg, až do obrovské vytěžené jeskyně, zvané "Großen Barbaraverhau" (Velký porub sv. Barbory). Působivá cesta staletou štolou vám názorně zprostředkuje dojem z historie důlní činnosti.

Důl Silberberg ukrývá ve svém vnitřku více než 60 různých minerálů. Při spatření ukázek těžké hornické práce v podzemí se budete cítit přeneseni do úplně jiné doby. Podzemní jezero a Silberberg-muzeum, ve kterém je vidět historie důlní činnosti v obci Bodenmais od roku 1311, dovrší vaši návštěvu.

V historickém dole  (důlním skanzenu) je také štola pro terapie dýchacích cest, v jedné z vedlejších štol je prováděna tzv. speleoterapie (inhalační terapie pomocí čistého podzemního vzduchu).

Média